تبلیغات
انجمن زبان انگلیسی سمپاد دخترونه نهاوند - حرف تعریف the

انجمن زبان انگلیسی سمپاد دخترونه نهاوند

*  حرف تعریف the  *

به طور كلی باید بدانیم حرف تعریف the همانطور كه از اسم آن برمیآید یك حرف معرفه ساز (شناخت ساز) است.

اسم معرفه ((known در مقابل اسم نكره (un known) قرار دارد. اسم معرف اسمی است كه برای خواننده یا شنونده شناخته شده باشد. البته این شناخته شدن به معنای شناخت سال تولد یا شماره شناسنامه كسی نیست همینكه اسمی یك بار به گوش از سوی گوینده یا نویسنده به گوش با چشم ما بخورد اگر برای بار دوم آن اسم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به معرفه میشود. یعنی بار اول نكره و بار دوم معرفه. (پسری را در در پارك دیدم. پسر فوتبال بازی میكرد.)

پسری نكره است و پسر معرفه است. در زبان فارسی علامت نكره (ناشناس) یک در اول و ی در آخر است. علامت معرفه نداشتن علامت است! مقایسه كنید: مردی و مرد- كتابی و كتاب.

اوایل سال اگر چون بعضی از معلمها را نمیشناسیم میگوییم:

معلمی آمد. (A teacher came.)

 اما بعد از مدتی كه همان معلم را میشناسیم میگوییم:

 معلم آمد(The teacher came.)

در زبان انگلیسی a علامت نكره (ناشناخته بودن) و the علامت معرفه (شناخته بودن) است.

گذشته از این اصل كلی حرف تعریف the كاربردهای و موارد منع كاربردهای دیگری دارد كه ممكن است گاهی اندكی پیچیده به نظر آید.

 1. قبل از نقاط جغرافیایی از the استفاده میکنیم.

"the North Pole", "the equator"

2. قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوسها از the استفاده میکنیم.

"the Nile", "the Pacific", "the English channel"

 3. از the قبل از اسامی مشخصی که میدانیم تنها یک نمونه از آنها وجود دارد استفاده میکنیم.

"the rain", "the sun", "the earth", "the White House"

 4. قبل از صفات عالی :

"the best", "the tallest", "the most beautiful"

 5. پیش از اعداد ترتیبی :

"the fifth lesson", "the ninth day", "the third chapter"

 6. قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند :

"the United States", "the Philippines", "the Alps"

 7. پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها :

"the Forty-Second Street Library", "the Louvre", "the Statler Hotel"

 8. پیش از بعضی از قسمتهای روز :

"in the morning", "in the afternoon", "in the evening"

توجه: حرف تعریف the تنها قبل از این بخشهای روز استفاده میشود. برای کلماتی مثل night یا midnight یا noon از the استفاده نمیکنیم.

"at noon", "at night", "at midnight"

در موارد زیر نباید از حرف تعریف the استفاده كنیم:

1- پیش از نام رشته های ورزشی.

مثال:

My son plays soccer.
Tennis is expensive.

2- پیش از اسامی غیرقابل شمارش زمانیکه در معنای عام خود به کار رفته باشند.

مثال:

Information is important to any organization.

- اطلاعات برای هر موسسه ای اهمیت دارد. (هر گونه اطلاعاتی)

Coffee is bad for you.

- قهوه برای شما خوب نیست. (هر نوع قهوه ای)

3- قبل از اسامی شهرها و کشورها. (مگر اینکه از چند ناحیه یا ایالت تشکیل شده باشند یا اینکه در نام آنها کلماتی مثل states، kingdom، republic، یا union وجود داشته باشد.)

مثال:

Italy, Mexico, Iran, England – Tehran, Tokyo, Paris, Moscow

The United States, The UK (United Kingdom), The Irish Republic

The Netherlands, The Philippines, The British Isles

 4- قبل از تمامی ضمیرها و همینطور ضمایر و اسامی اشاره.

مثال:

He is my only brother.

This hotel will be open next week.

These are the old classrooms.

5- پیش از نام روزها، ماه ها، و سالها.

مثال:

- I go to English class on Mondays and Wednesdays.

- He was born in April.

- The First World War began in 1914.

6- معمولا (نه همیشه) قبل از کلمات زیر از the استفاده نمیشود:

home, town, church, hospital, prison, school, work, sea

مثال:

He's on his way to work.

We were in town last Saturday.

We go to school to study.

I arrived home before midnight.  

 [ شنبه 16 دی 1391 ] [ 09:43 ب.ظ ] [ مهسا سلگی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه